Český varhanní festival usiluje o zlepšení postavení českých historických varhan, této nesmírně ohrožené evropské hodnoty, v očích široké veřejnosti. Historické varhany patří neodmyslitelně ke kulturnímu dědictví naší země, jsou jedinečným nositelem zvukového obrazu dob dávno minulých a zaslouží si mnohem více pozornosti, než se jim v dnešní době dostává.

         

Český varhanní festival je pořádán s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, Plzeňského a Ústeckého kraje.

Podívejte se na ukázku z koncertu

Adam Viktora – Georg Muffat (1645–1704) – Toccata prima. Osov, kostel Narození sv. Jana Křtitele, 2. září 2017.

Adam Viktora

Český varhanní festival založil v roce 2007 varhaník a dirigent Adam Viktora. Za dobu své existence festival uspořádal stovky varhanních koncertů a také exkurzí u významných historických nástrojů pro tisíce nadšených posluchačů a obdivovatelů varhan v celé České republice.