Varhany v kostele sv. Havla v Chlumci

.......

Současný dvoumanuálový nástroj s dvaceti rejstříky postavili v kostele sv. Havla v letech 1852–1853 společně Franz, Josef a Anton Fellerové za 2 426 zlatých. V roce 1918 byly původní prospektové píšťaly rekvírovány. V roce 1923 varhanář Josef Ignác Langenauer provedl opravu varhan, doplnil prospektové píšťaly a provedl dispoziční změny. V letech 1991–1994 provedl organolog litoměřické diecéze Tomáš Horák generální opravu varhan a doplnil prospekt o Fellerovskými píšťalami.  Fugaru navrátil na 4´ a doplnil Mixtury.
Zdroj: Horák, T.:  Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, Svoboda, Š.: www.varhany.net

 

SOUČASNÁ DISPOZICE VARHAN

Manuál (C–c3, chromaticky)
Principál 8, Kvintadena 8, Salicionál 8, Oktáva 4, Flétna špičatá 4, Flétna 4, Kvinta 2 2/3,
Superoktáva 2, Mixtura 2, 6x

Pozitiv (C – c3, chromaticky)
Kopula 8, Principál 4, Flétna 4, Fugara 4, Oktáva 2, Mixtura 1 1/3´

Pedál (C–a0, chromaticky)
Subbas 16, Bordunbas 16, Oktávbas 8, Kvintadenbas 5 1/3, Superoktávbas 4

 

 

Foto: Jiří Jaroch

.

Kostel sv. Havla Chlumec

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany