Varhany v kostele Nanebevzetí P. Marie v Chomutově

.......

Varhany zdejšího chrámu pocházejí od pražského varhanáře Heinricha Schiffnera, který je postavil v roce 1915. Nástroj vznikl rozšířením a přestavbou původních varhan, které byly v kostele pravděpodobně postaveny v roce 1880 či 1898. Varhany mají na dvou manuálech 17 rejstříků, traktura nástroje je pneumatická a impulz od klávesy k píšťalám je přiváděn pomocí stlačeného vzduchu.

Celkem je ve varhanách 930 píšťal, z toho je 259 píšťal dřevěných a 671 píšťal cíno-olověných nebo zinkových. Varhany byly více než 25 let mimo provoz a v kostele se tak hrálo na digitální varhany.

Významné Schiffnerovy varhany na kůru chomutovského děkanského kostela se dočkaly pietního restaurování, které provedlo varhanářství Dlabal + Mettler z Bílska u Olomouce. Hodnota tohoto restaurování spočívá především v zachování původního systému ovládání nástroje (tlaková pneumatická traktura s kuželovou vzdušnicí) a vysoce odborném restaurování původního píšťalového fondu. V současné době se tak varhany staly reprezentativní ukázkou varhanářského odkazu ve své době špičkového renomovaného varhanářství, v současnosti obnovenou podobně renomovanou restaurátorskou firmou. Nástroj je vhodný jak k hudebnímu doprovodu liturgie, tak ke koncertnímu využití – samozřejmě při volbě repertoáru odpovídajícímu zvukovému ideálu a povaze pozdně romantických varhan, stejně tak technickým možnostem pneumatické traktury s kuželovou vzdušnicí. Návštěvníci případných koncertů tak nesmí být zklamáni, pokud do programu nebudou zařazeny oblíbené skladby Johanna Sebastiana Bacha a jiných barokních autorů, protože varhany tohoto typu jsou určeny hudbě diametrálně odlišné. Měkké pastelové barvy flétnových a smykavých rejstříků těchto varhan mnohem lépe odpovídají hudbě pozdně romantické – jako příklad uveďme autory jako César Franck, Max Reger či Alexandre Guilmant (z českých autorů pak třeba Vojtěch Říhovský, Josef Klička nebo Bedřich Antonín Wiedermann). Oficiálně byly zrestaurované varhany přestaveny koncertem v neděli 5. června 2016. — Mgr. Radek Rejšek, diecézní organolog —

Varhany byly během opravy zcela demontovány. Při opravě varhan se také opravilo průčelí kostela a proběhla výměna podlahové krytiny, která byla zničená červotočem.

Samotnou opravu varhan pak rozumíme výměnu veškerých kůží a pneumatických dílců varhan (těch je v nástroji přes tisíc), byly doplněné chybějící píšťaly, části varhan, které zničil červotoč bylo nutné nahradit za restaurátorskou kopií, chemickou cestou likvidovat dřevokazný hmyz, opravit kovové i dřevěné píšťaly. Generálkou prošly i dva velké měchy varhan i celá varhanní skříň, na které se restaurovala polychromie. Po opravě se celý nástroj na dílně odzkoušel a poté převezl zpět do Chomutova, kde se posledních 5 týdnů sestavoval. Více informací najdete na internetových stránkách Farnosti Chomutov.

— Za varhanářskou dílnu Dlabal – Mettler, s. r. o. —

KK

SOUČASNÁ DISPOZICE VARHAN

I. Manuál
Principal 8´, Gedeckt 8´, Gamba 8´, Gemshorn 8´, Hohlflöte 8´, Rohrflöte 4´, Octava 4´, Mixtura 2 2/3´, 4x

II. Manuál
Geigenprincipal 8´, Gedeckt 8´, Salicional 8´, Vox coelestis 8´, Dolce 4´

Pedál
Violon 16´, Subbass 16´, Bourdon 16´, Cello 8´

 

.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, náměstí 1. Máje, Chomutov

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany