Varhany v kostele sv. Jiří ve Strážově

.......

Varhany v kostele sv. Jiří ve Strážově postavili v r. 1815 varhanáři bratři Johann Mathias a Ferdinand Guthové.

Varhanáři Guthové z městečka Čistá u Rakovníka patří mezi významné varhanářské rody, jejichž příslušníci podstatným způsobem ovlivňovali podobu varhanářství od poloviny 18. století až do 70. let 19. století na rozsáhlém území od severních Čech, Krušnohoří a Slavkovský les, přes střední Čechy západně od Prahy, Plzeňsko a Klatovsko až po Šumavu a část jižních Čech. Práci Johanna Mathiase a Ferdinanda považujeme ze všech členů rodinné dílny za řemeslně nejkvalitnější a konstrukčně vyzrálou.

Strážovské varhany jsou až ikonickým guthovským nástrojem s charakteristickou architekturou a výzdobou varhanní skříně, typickou rejstříkovou dispozicí i zajímavými konstrukčními a řemeslnými detaily prozrazujícími dokonalou znalost varhanářského umění.

Nástroj má na jednom manuále a v pedále celkem osm rejstříků a 294 píšťal. Původně měl nástroj ještě o 90 píšťal více, byl však v průběhu času pozměněn a ochuzen o typický třpytivý zvuk varhanního pléna.

Nástroj je dnes v havarijním stavu, velmi sešlý a opotřebovaný, naposledy byl celkově renovován před více než 120 lety na konci 19. století. Dílčí opravy v posledních desetiletích se soustředily na alespoň částečné udržení nástroje v hratelném stavu a náhradu červotočem nejvíce poškozených částí.

Smyslem a cílem restaurátorské obnovy je vrátit nástroji jeho původní zvukové bohatství a restaurovat a rekonstruovat všechny jeho části tak, aby byl i dlouhodobě spolehlivý a bezporuchový.

Štěpán Svoboda

KK

DISPOZICE VARHAN

Dispozici varhan v nejbližší době doplníme.

 

.

Kostel sv. Jiří, Strážov-Janovice nad Úhlavou

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany