Varhany v kostele sv. Máří Magdalény ve Skořenicích

.......

Dvoumanuálový mechanický zásuvkový nástroj v kostele sv. Máří Magdalény ve Skořenicích postavil v roce 1873 Adam Hanisch. U nástroje se dochovala původní dispozice (kromě změny ve II. manuále – místo Octavy 2´ je Vox celestis 8´) a neporušená původní intonace s typickou terciovou Mixturou. Původní vzduchová soustava tří klínových měchů je doplněna ventilátorem.

KK

SOUČASNÁ DISPOZICE VARHAN

I. Manuál (C–f3, 54)
Principal 8′, Doppelflaut 8′, Gemshorn 8′, Viola di Gamba 8′, Octav 4′, Superoctav 2′,
Rauschquint 2 x 1 a 1/2′, Mixtura 4x

II. Manuál (C–f3, 54)
Flaut Maj. 8′, Salicional 8′, Flaut  Min. 4′, Principal 4′, Octav 2′

Pedál (C– h, 24)
Subbas 16′, Bordon 16′, Octavbas 8′, Superoctavbas 4′

Manuálová spojka, Telegraf (kalkant)

.

Kostel sv. Máří Magdalény Skořenice

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany