Varhany v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Úterý

.......

Varhany uslyšíte v neděli 18. srpna 2024


Mimořádně cenné varhany v kostele sv. Jana Křtitele byly vyrobeny kolem roku 1720 a pocházejí pravděpodobně z dílny loketského varhanáře Johanna Leopolda Burkhardta (též Burkart, Burkhard nebo Burkhart). Dříve byl jako jejich stavitel uváděn úterský varhanář František Prokop Nolli (též Nolly).

V 18. a 19. století byly varhany průběžně opravovány a částečně také přestavěny, v 2. pol. 20. stol. postupně zchátraly do zcela nehratelného stavu. Díky grantu z Norských fondů a příspěvkům řady dárců se v letech 2009–11 podařilo zásluhou občanského sdružení Bart provést jejich kompletní rekonstrukci, která byla svěřena varhanáři Rudolfu Valentovi. Rekonstrukce spočívala v restaurování původních píšťal, varhanní skříně a všech použitelných částí varhanního stroje. Obnovením historického hracího stolu byla nástroji navrácena jeho původní podoba s jedním manuálem s lomenou oktávou a pedálem.

 

SOUČASNÁ DISPOZICE VARHAN

Manuál C, D, E–c´´´
Copula major 8´, Flauta 8´, Principál 4´, Copula minor 4´, Fugara 4´, Quinta 2 2/3´, Octava 2´, Mixtura 1 1/3´ 3x

Pedál C, D, E, F, G, A–a
Subbas 16´, Octavbas 8´

 

.

Kostel Narození sv. Jana Křtitele Úterý

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany