Varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Drnholci

.......

Tento jedinečný velkoryse disponovaný barokní nástroj v kostele Nesvětější Trojice pochází pravděpodobně z dílny Josefa Silberbauera. Byl postaven kolem roku 1780. Za zmínku jistě stojí např. unikátní lomená oktáva nejen v manuálech, ale i v pedálu, nebo zachovaný původní mechanismus pedálové spojky.

KK

SOUČASNÁ DISPOZICE VARHAN

Hlavní stroj
Principal 8´, Un-Damares 8´ (Oktav 8´), Gämshorn 8´, Pordun 8´, Octav 4´, Quintatön 4´, Flöte 4´, Quinta 3´,
Super Octav 2´, Repien Mix. 2´, Mixtur 2 x 1 1/3

Pozitiv
Copel 8´, Principal 4´, Fugara 4´, Copel 4´, Octaua 2´, Super Octaua 1´

Pedál
Pordun Bass 16´, Bass et Bass 16´, Principal 8´, Octau Bass 8´, Principal 4´

 

.

Kostel Nejsvětější Trojice Drnholec

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany