Varhany v kostele sv. Prokopa a Mikuláše, Bohušovice n. Ohří

.......

Nynější barokní kostel pochází z počátku 18 . století a v roce 1716 v něm byly postaveny nové varhany za  jejichž autora můžeme prohlásit varhanáře Leopolda Spiegla z Malé Strany v Praze. O vzniku nynějších varhan nemáme žádný dochovaný pramen. Dle provedení, píšťal, manubrií a jiných charakteristických znaků se s určitostí jedná o dílo varhanáře Norberta Christopha Starcka z Lokte z doby okolo poloviny 18. století. Nástroj patří k nejvzácnějším organologickým památkám nejen Litoměřicka a ke kvalitním barokním dílům svého druhu na českém venkově.

 

PŮVODNÍ DISPOZICE VARHAN

Manuál
Kopula 8´, Principál 4´, Kopula 4´, Oktáva 2´, Kvinta 1 a 1/3´, Mixtura 1´

Pedál
Subbas 16´

 

 

foto: Jiří Jaroch a Štěpán Svoboda

.

Kostel sv. Prokopa a sv. Mikuláše, Tylovo náměstí, Bohušovice nad Ohří

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany