Varhany v kostele Navštívení P. Marie ve Stachách

.......

Varhany ve farním kostele Navštívení Panny Marie postavil v roce 1852 pražský varhanář Karel Vocelka (1813–1876). Jedná se o dvoumanuálový nástroj s patnácti rejstříky, mechanickou trakturou a zásuvkovou vzdušnicí.

 

.

Stachy 247, 384 73 Stachy

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany