Varhany v kostele sv. Jana Evangelisty v Malém Březně

.......

Varhany postavil v roce 1790 Ferdinand Müller z Pomyšle pro kostel Narození Panny Marie v Buškovicích u Podbořan. V roce 2003 byl nástroj do Malého Března přenesen a zrestaurován pražským varhanářem, Rudolfem Valentou.

Mechanická zásuvka, rozsah C–c3 krátká oktáva, pedál C–a osmnáct tónů, hrací stůl umístěný směrem k oltáři, spojený s pozitivem v zábradlí, přetahovací manuálová spojka, Principál pozitivu nemá manubrium ve stole, ale je ovládán páčkou nad klaviaturami. Pedál za hlavním strojem přisazený ke skříni hlavního stroje. Výška ladění 425 byla stanovena podle zachovaných copul a pedálového C, které je krepované směrem ke skříni hlavního stroje. Temperatura nerovnoměrná Valotti, tlak 53 mm VS.

 

SOUČASNÁ DISPOZICE VARHAN

Hlavní stroj
Portun 8′ dřevo, Principál 4′, Fugara 4′, Octava 2′, Mixtura 1 1/3′ 4 x

Pozitiv
Copula major, Copula minor, Principál 2′

Pedál
Subbas 16′, Violonbas 8′ dřevo, Octavbas 4′(cín)

.

Kostel sv. Jana Evangelisty, Malé Březno

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany