Varhany v kostele sv. Filipa a Jakuba v Lelekovicích

.......

Dne 5. května 1858 byly na kůru v lelekovickém kostele sv. Filipa a Jakuba předány do užívání nové varhany, které zhotovil varhanářský mistr František Svítil z Nového Města na Moravě. Žil v letech 1805–1873 a postavil nejméně 48 varhan, převážně malých (jako v Lelekovicích), největší nástroj pak v kostele sv. Jakuba v Brně. V roce 1857 oznamuje farář okresnímu výboru, že positiv v Lelekovicích je „zcela zkažený“ a začal vyjednávat s varhanářem Fr. Svítilem, který ve své době byl uznávaným a vyhledávaným mistrem a jeho práce byla ceněna. Ten se v Lelekovicích 4. 6. 1857 zastavil, po prohlídce positivu prohlásil, že se už nedá opravit a podobá se spíše kolovrátku. Předložil návrh na nové varhany a byla sjednána cena 370 zl (grund se tehdy prodával za 800–900 zl). Dne 26. 10. 1857 Fr. Svítil oznamuje, že varhany jsou již hotovy a mohou být postaveny do čtyř týdnů. Oprava kůru však nebyla dokončena, a tak se instalace nástroje uskutečnila až v květnu 1858.

V roce 1943 byly varhany generálně opraveny varhanářem Jos. Hlaváčkem z Brna. V roce 1998 pak firma Holčapek-Votava zhotovila nové klávesnice manuálu a pedálu, stroj čistila a opatřila konzervačními nátěry. Tyto opravy, jak vyplývá z restaurátorské zprávy v mnohém varhanám uškodily. Současný stav nástroje vykazuje mechanické a intonační vady, má nevhodně umístěny měchy, vadnou elektroinstalaci a je napaden červotočem. Z iniciativy členů chrámového sboru Magnificat v Lelekovicích se přistoupilo k uskutečnění záměru varhany restaurovat. Byl ustanoven realizační tým, který vešel v jednání s organologickou komisí Musica sacra. Ze čtyř oslovených varhanářů byl vybrán MgA. Michek Dalibor ze Studénky u Jihlavy, který zná „řemeslný rukopis“ Fr. Svítila.

Lelekovické varhany jsou 39. opusem varhanáře Fr. Svítila. Volba tehdejšího faráře byla šťastná, neboť vybral varhanáře výborné zručnosti (bez oprav sloužily plných 52 roků), postavil nástroj ve své kategorii s vynikajícími fonickými vlastnostmi, které znalce udivují. Proto si tento nástroj zasluhuje, aby mu byla vrácena původní podoba i zvuk a mohl být zařazen mezi památkově chráněné objekty.

Zpravodaj obce Lelekovice. Listopad–prosinec 2008.

 

SOUČASNÁ DISPOZICE VARHAN

Manuál (E-c3 – původně krátká oktáva)
Kryt 8′, Salicionál 8′, Principál 4′, Oktáva 2′, Mixtura 1 1/3′

Pedál (C-a – krátká otkáva)
Oktávbas 8′, Chorálbas 4′

Pedálnice rovná. Traktura mechanická.

 

 

Foto: Dalibor Michek

.

Kostel sv. Filipa a Jakuba, Lelekovice

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany