Varhany v kostele sv. Václava v Nové Vsi

.......

Dvoumanuálové varhany s devíti rejstříky postavil v roce 1909 Antonín Mölzer. V roce 2012 varhany restauroval varhanář Ivan Bok.

 

DISPOZICE VARHAN

I. Manuál C-f“‘ (c““)
Principál 8′, Oktáva 4′, Gamba 8′, Roh 8′, Bordon 8′

II. manuál C-f“‘ (c““)
Fléta 8′, Eolina8′, Cilesta 8′ od c

Pedál C-d‘
Subbass 16′

Spojky
Oktav sp. Ped. – C-d 0 v pedále hraje společně s c -d 1
Bass disk. sp. II. man. – c -h 1 na II. manuále hraje společně s C-h , c 1 -c 3 hraje společně s c 2 -c 4
Manual spoj 4‘ – superspojka II/I
Manual spoj 8‘ – normální spojka II/I
Manual spoj 16‘ – subspojka II/I
II. Kn. Ped – II/P (Kn je názor pravděpodobně češtiny neznalého písmomalíře na předložku ku)
Oktav. Sp I. Man – C –c 3 hraje společně s c 0 -c 4 , navíc ale dis1 -c 2 přibírá dis3 -c 4 a vytváří efekt varhanního pléna
I. Kn. Ped – I/P

Kolektivy
Forte I. Man., Forte II. Man, Pleno, Piano pedal

 

.

kostel sv. Václava, Nová Ves I

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany