Varhany v kostele Neposkvrněného početí P. Marie v Prostřední Lipce

.......

Pneumatický výpustkový nástroj postavila firma Rieger z Krnova v roce 1902 (op. 943). Rok výroby je uveden v katalogu varhan firmy Rieger. Další prameny uvádějí jiné datum: Např. podle katastru varhan (pořizovaného v letech 1914 – 16) byl nástroj postaven již v roce 1897 a podle přihlašovacích archů z roku 1944 to bylo až v roce 1910. Ve farní kronice jsem zápis o varhanách nenašel. Nástroj se dochoval dodnes v původním stavu včetně mechanického čerpání vzduchu a prospektových píšťal. Dochovaná je původní dispozice.

Konstrukčně se jedná prakticky o pozitiv, vestavěný v zábradlí kůru bez pedálového stroje. Hrací stůl je vestavěn v zadní části postamentu, vzduchová soustava stojí volně u zdi kůru. Podobně jako řada ostatních krnovských nástrojů z tohoto období je i tento nástroj stavěn úsporným způsobem, kdy z jednoho rejstříku jsou využity dva (tzv. extenze). Z Principalu je vytažena Octava 4´ a ze Salicionalu zase Dolce 4´. Samostatný je pouze Gedeckt 8´. Přesto díky velmi kvalitnímu píšťalovému materiálu a vkusné intonaci je nástroj zvukově zajímavý a pléno působí uspokojivým dojmem.

KK

SOUČASNÁ DISPOZICE VARHAN

Manuál (C – f3, 54)
Principal 8´, Gedeckt 8´, Salicional 8´, Dolce 4´, Octave 4´

Oktávová spojka, Forte

.

Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie, Prostřední Lipka, Králíky

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany