Varhany v kostele Všech svatých v Libočanech

.......

Vrcholnou prací druhé generace Guthů (František Karel Antonín) byly prostorově velkoryse pojaté varhany do nového kostela Všech svatých v Libočanech postavené r. 1772. Dvoumanuálové byť „jen“ třináctirejstříkové dílo patří k nejpůsobivějším architekturám svého duhu a doby. Tvoří jej pozitiv v zábradlí a dvě zrcadlově symetrické dvojice velkých skříní se čtyřstopým principálem v průčelí. Hrací stroj je umístěn pouze ve vnitřních skříních, s nimiž jsou vnější spojeny na úrovni podstavců průchody s dvoukřídlými dveřmi se zdobenými supraportami. Poněvadž i neznějící píšťaly v prospektech zevních skříní nejsou pouhou kulisou, nýbrž byly vyrobeny jako funkční, můžeme se domnívat, že zde měl být původně umístěn pedál s (nerealizovaným) kovovým superoktávbasem 4´(tomu napovídá i situování současného pedálu těsně za manuálovými skříněmi, znesnadňující přístup do vzdušnic). Hrací stůj je samostatný, volně stojící. Celek je barevně i výtvarně sjednocen s kruchtou a tvoří nádhernou kompozici. Byla to první známá pětiskříňová architektura u nás. Ze skříní a poprsnice kůru je v současné době sejmuta sochařská výzdoba od Jakuba Eberleho z Mašťova, která čeká na restaurování. Nástroj v uplynulých desetiletích opravovali varhanáři Dušan Doubek, Petr a Peter Nožinové a Rudolf Valenta.

Zdroj: Tomáš Horák – Guthové, varhanáři z Čisté

 

DISPOZICE VARHAN

1. Manuál (C–c´´´ krátká oktáva)
Copula 8´, Principal 4, Fugara 4´, Quint 2 2/3´, Octav 2´, 1 2/3´, Superoctav 1´, Mixtur 3 fach

2. Manuál (C–c´´´ krátká oktáva)
Copula 8´, Copula 4´, Principal 2´

Pedál (C–a krátká oktáva)
Subbass 16´, Violonbass 8´

Manuálová spojka

 

.

Kostel Všech svatých, Libočany

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany