Varhany v kostele sv. Štěpána v Mýtě

.......

Varhany uslyšíte v sobotu 3. srpna 2024


Varhany byly postaveny Ferdinandem Guthem z Čisté v Drahoňově Újezdu. Do Mýta je roku 1912 přestěhoval Josef Paštika z Čestína, jenž je také částečně přestavěl a opatřil plovákovým měchem. Jedná se o nástroj mechanické zásuvkové soustavy se sedmi rejstříky v manuálu a dvěma v pedálu stojící v zábradlí kůru, který byl před restaurováním vrakem zdánlivě bez šance.

Koncepce restaurování varhan, které realizoval v roce 2018  MgA. Dalibor Michek, spočívala především v jejich záchraně před zkázou téměř už dokonanou, způsobenou činností červotoče, zlodějů a vandalů. Chyběly celé řady píšťal, mnohé dochované kdosi rozmlátil a patrně rozšlapal. Jak se navíc během práce ukázalo, bylo stěhování varhan a úpravy s ním související provedeny způsobem tak podřadným, že mnohé jejich části nemohly uspokojivě fungovat nikdy. Stál před námi úkol zachovavší se součásti zachránit a chybějící nahradit kopiemi odpovídajícími tvaroslovně i materiálem autentickým Guthovým v Mýtě i jinde.

 — MgA. Dalibor Michek, varhanář restaurátor

KK

SOUČASNÁ DISPOZICE VARHAN
(po restaurování, podle autentických štítků jiných Guthových nástrojů)

Manuál (C–c³ chromaticky, 49 tónů)
Copl major 8´ (Lg kryt, rekonstrukce), Principal 4´ (Sn, částečně v prospektu, převážně původní),
Fugara 4´ (Sn, rekonstrukce), Flauta 4´ (Lg otevřená, částečně původní), Octava 2´ (Sn, částečně původní),
Quinta 1 1/2´ (Sn, částečně původní), Mixtur 2 fach (Sn, rekonstrukce)

Pedál (C–a, krátká oktáva 18 znějících tónů)
Subbass 16´ (Lg krytý, původní), Octavbass 8´ (Lg otevřený, původní)

 

.

Kostel sv. Štěpána, Mýto

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany