Varhany v kostele sv. Anny v Plané

.......

Velmi cenné dvoumanuálové varhany v Plané u Mariánských Lázní byly postaveny zřejmě v dílně loketského varhanáře Johanna Leopolda Burkharda v roce 1732. Nástroj je umístěn ve třech řezbářsky bohatě zdobených skříních, přičemž zadní positiv stojí v zábradlí kůru. Hlavní stroj stojí v obou věžích varhanní skříně, je dělený na C a Cis stranu a za ním jsou umístěny hlasy pedálu, také dělené na C a Cis stranu. Hrací stůl je umístěn ve skříni positivu. Rám s klaviaturami a manubria zřejmě pochází od F. Helferta cca z roku 1900, ovšem pedálová klaviatura je původní stejně jako traktura a vzdušnice. V roce 2013 realizoval varhanář pan Boris Mettler částečné restaurování varhan, během něhož se podařilo obnovit původní dispozici nástroje, výšku ladění 412 Hz i nerovnoměrnou temperatura. Byly také rekonstruovány chybějící rejstříky a do původních hlasů doplněny chybějící píšťaly.

– Boris Mettler

 

REKONSTRUOVANÁ DISPOZICE VARHAN

I. Manuál  – C–c3, „krátká velká oktáva“ (45 tónů), normální barva kláves
Principal 8´, Octava 4´, Quinta 3´, Octava 2´, Mixtura 6 fach, Salicional 8´, Fugara 4´

II. Manuál
Principal 4´, Octava 2´, Quinta 1 ½´, Mixtura 3 fach, Copula maior 8´, Copula minor 4´

Pedál – C–a, krátká oktáva, 18 píšťal/rejstřík (v malé oktávě půltóny z velké oktávy)
Violonbass 16´, Octavbass 8´, Octav 4´

Přesuvná manuálová spojka. Traktury mechanické, vzdušnice zásuvkové.
Hrací stůl – zabudován do positivu, manubria rejstříků umístěna po obou stranách manuálových klaviatur.

 

 

.

Kostel sv.Anny, Kyjovská, Planá

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany