Varhany v kostele sv. Jakuba Staršího v Přepeřích

.......

Jedná se o charakteristický nástroj albrechtické dílny Josefa Predigera (1873) ze středního období jeho tvorby, dílo dobově vysoké kvality s mechanickými zásuvkovými vzdušnicemi. Skříň je pseudogotického slohu, prospekt obsahuje část píšťal rejstříku Principál 8´ a Oktáva 4´, ovšem nepůvodních. Zinkové píšťaly jsou nahrazeny kopiemi podle Predigerových nástrojů, náhradou za originální, zrekvírované za světové války. Manuálové vzdušnice jsou dvoudílné, II. manuál je situován za I., pedál vzadu. Hrací stůl je původní, včetně klaviatur. Ve skříni jsou záznamy a datace: 1873, 1886, 1894 a 1906 (tehdy připsán Rudolf Kobrle, Josef Kunt). Měch je nepůvodní plovákový. Původní měchy byly nepochybně klínové jednozáhybové, dva či tři. Manuály (C–c³) a pedál (C–c¹) jsou chromatické, manuálová spojka a zvonek pro kalkanta jsou ovládány táhlem. Názvy rejstříků pocházejí od Josefa Kobrleho. Bylo přistoupeno k restaurování nástroje do zachovalého stavu po přestavbě Josefem Kobrlem.

Restaurování: 2011–12, Kánský-Brachtl, subdodávka: Dalibor Michek
Restaurování povrchové úpravy: ak. restaurátor Peter Stirber
Archivní průzkum: MuDr. Tomáš Horák

KK

SOUČASNÁ DISPOZICE VARHAN

I. manuál C–c3 chromaticky
Principál 8´, Gamba 8´, Krytá 8´, Octava 4´, Flauta 4´, Mixtura 2-3x, 2 2/3´

II. manuál C–c3 chromaticky
Salicional 8´, Krytá 8´, Fugara 4´

Pedál C–c1 chromaticky
Subbas 16´, Čellobass 8´, Violinbas 8´

.

Přepeře 126, 512 61 Přepeře

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany