Varhany v kostele Narození P. Marie v Roudnici nad Labem

.......

Roku 1730 postavil varhany v roudnickém chrámu pražský varhanář Leopold Spiegel (1680–1730) jako své vůbec poslední dílo. V roce 1906 došlo k rozhodnutí o stavbě nových varhan. Vybrána byla pražská firma Em. Š. Petra, na stavbu varhan přispěl částkou 12 000 K patron kníže Lobkowicz. Dílo bylo realizováno v letech 1910 (kolaudace) až 1915 (superkolaudace), přičemž z barokních varhan byla ponechána jen horní část prospektu. V současné době o tento mimořádně ušlechtilý romantický nástroj pečuje varhanář Ivan Bok.

KK

SOUČASNÁ DISPOZICE VARHAN

I. manuál (C–F3)
Bordun 16, Principál 8, Fl. harmonická 8, Kryt hrubý 8, Kvintadena 8, Gamba 8, Salicionál 8, Kvintflétna 5 1/3, Oktáva 4, Flétna 4, Mixtura 2 2/3 – 4x, Cimbál 2 – 3x, Trompeta 8

II. manuál (C–F3)
Bordun dolce 16, Principál 8, Kryt jemný 8, Viola alta 8, Aeolina 8, Vox celestis 8, Oktáva 4, Flétna 4,
Harmonia aetherea 2 2/3 – 4x, Klarinet 8

Pedál (C–d1)
Principálbas 16, Violonbas 16, Subbas 16, Bordunbas 16, Oktávbas 8, Kryt jemný 8, Violoncelo 8, Pozoun 16

 

.

Kostel Narození Panny Marie, Komenského, Roudnice nad Labem

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany