Varhany v kostele Navštívení P. Marie v Borovanech

.......

Borovanský kostel Navštívení Panny Marie disponuje dvěma mimořádně hodnotnými barokními nástroji.  Kromě velkých varhan od Václava Pantočka se v kostele nachází též vzácný positiv Ondřeje Tadeáše Koksteina z roku 1711. Rekonstrukci tohoto překrásného nástroje provedl významný český varhanář Vladimír Šlajch z Borovan roku 2006.

KK

SOUČASNÁ DISPOZICE POZITIVU

Manuál (C, D, E, F, G, A– c´´´)
Copula major 8´, Copula minor 4´, Principal 2´, Quinta 1 1/3´, Sedecima 1´

 

.

Žižkovo nám. 1, 373 12 Borovany

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany