Varhany v kostele sv. Prokopa v Přepychách

.......

Na kůru i půdě kostela sv. Prokopa v Přepychách se nachází dvoumanuálový nástroj pocházející z dílny Amanda Hanische z Rychnova nad Kněžnou. Byl postaven v roce 1872 a působí na svou dobu konzervativně. To se týká především koncepce varhan, jejich rozvržení do dvou skříní, systému mechaniky a soustavy tří klínových měchů, což je dnes chápáno jako klad. Amand Hanisch (1812-1894) byl stavitelem, který navázal na tradici rychnovského varhanářství a udržel si vysokou prestiž. Patřil k jedněm z posledních mistrů klasického řemesla, které v druhé polovině devatenáctého století ustoupilo průmyslové výrobě varhan. Dispozice a částečně i intonace jeho varhan je již v duchu raně romantického varhanářství, zvuk je jemný, trochu zastřený, umožňující hru v hustých harmoniích, přitom ale zcela konkrétní.

KK

SOUČASNÁ DISPOZICE VARHAN

Hlavní stroj (C–f3)
• Principal 8‘ (c- fis1 cín na prospektu z roku 2016, velká oktáva dřevo otevřené, všelijak krepované)
• Bourdonflaut 8‘ (krytá dřevěná, na pozici původního Gemshornu, snad starší rejstřík dodaný Ryglevičem nebo Poláčkem a porůznu doplňovaný jejich následovníky, diskant starý kovový, dřeva po roce 2016 doplněny do jednotné podoby)
• Salicional 8‘ (cylindrický kov od cis, velká oktáva z části kryt Hanisch, následuje otevřené dřevo od Žloutka)
• Octav 4‘ (C, Cis dřevo, D-f na prospektu, některé němé, cín z roku 2016)
• Violetta 4‘ (konický kov)
• Superoctav 2‘
• Progressio 4x (1‘-4/5‘-2/3‘-1/2‘ repetuje na každém c o oktávu)
Spojka manuálová

Pozitiv (C–f3,  v zábradlí kůru)
• Flaut maior 8‘ (krytá, polovina píšťal z roku 2016)
• Viola di Gamba 8‘ (velká oktáva krytá dřevěná s vousy, jinak konický kov)
• Principál 4‘ (původní cín)
• Flaut minor 4‘ (kryt, poslední oktáva otevřená, dřevo, polovina píšťal z roku 2016)

Pedál (C–h)
Subbass 16‘ (krytý), Octavbass 8‘, Superoctavbaʃs 4‘ (C-E dřevo, dále kov)
Spojka pedálová (s vlastní ventilovou komorou, ovládaná záklopkou na vzduchovodu)

Ladění viktoriánské, zásuvkové vzdušnice, volně stojící hrací stůl, tři klínové měchy ve zvláštní komoře na půdě.

 

 

ADAM VIKTORA PŘEDSTAVUJE PO KONCERTĚ VARHANY POSLUCHAČŮM

.

Kostel sv. Prokopa, Přepychy

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany