Varhany v kostele P. Marie Sedmibolestné v Bělé nad Radbuzou

.......

Varhany kostela Panny Marie Sedmibolestné v Bělé nad Radbuzou jsou nástrojem vzešlým ze slavné varhanářské dílny rodiny Guthů – jejich stavitelem byl v letech 1841, nebo 1842 Ferdinand Guth – postaveným ještě ve zvukovém ideálu barokního varhanářství. Jde o jednomanuálový nástroj s pedálem, mechanické tónové i registrové traktury s volně stojícícím hracím stolem.

Kolem roku 1900 prošly poměrně rozsáhlou přestavbou, byly vyměněny některé rejstříky a zhotoven nový měch. Po 2. sv. válce se varhanám nedostalo ani základní údržby, byly silně napadeny červotočem a měch měl praskliny.

Díky dotaci z Programu rozvoje venkova a aktivitě Města Bělá nad Radbuzou a MAS Český les byl nástroj nejen zachráněn před červotočivou zkázou, ale dokonce i pietně restaurován do původní podoby.

Varhany byly demontovány a v restaurátorské dílně řádně vyčištěny. Dřevěné části byly ozářeny v radiační komoře proti dřevokaznému hmyzu a chemicky ošetřeny, kovové součásti byly ošetřeny proti korozi. Byly odstraněny veškeré nepůvodní zásahy a přestavby. Chybějící části byly zhotoveny jako restaurátorské kopie, podle zvyklostí varhanářské tradice rodiny Guthů, z odpovídajících materiálů a původními výrobními postupy. Píšťaly zůstaly z větší části zachovány původní, všechny byly ošetřeny a zrestaurovány. Některé píšťaly bylo nutno přeladit, přitom byla snaha výšku ladění navrátit do původní podoby. Měch byl nahrazen restaurovaným měchem rodiny Guthů a opatřen elektrickým pohonem. Skříň varhan zůstala na místě, byla rovněž chemicky ošetřena proti dřevokaznému hmyzu a truhlářsky opravena. Byla ponechána hnědá barva skříně, ozdobným řezbám byla vrácena původní bílá barva a zlacení. Restaurování realizoval MgA. Marek Vorlíček z Domažlic, dirigent, sbormistr, varhaník a varhanář.

(zdroj www.aefcz.eu/aef-cz)

KK

SOUČASNÁ DISPOZICE VARHAN

Manuál
Octava 4´, Principal 8´, Quinta 2 2/3, Superoctava 2´, Dolce 4´, Aeolina 8´, Gedekt 8´

Pedál
Subbas 16´, Octavbas 8´

Rozsah E – c3 (původní krátká oktáva zchromatizována)
Současné ladění: a1=cca 432 Hz při 12 °C

.

Kostel panny Marie Sedmibolestné, Náměstí, Bělá nad Radbuzou

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany