Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Březně

.......

O stavbě nových varhan jednali roku 1755 v Březně loketští varhanáři Johann Georg Ignaz Schmidt s bratrem Andreasem. Nástroj s devatenácti rejstříky a 972 píšťalami byl postaven Johannem Georg Ignazem Schmidtem patrně v letech 1757 až 1758 za 850 zlatých. Jedná se o první a zároveň největší známé dílo tohoto varhanáře.

Na konci 19. století nabídl rozsáhlou opravu nástroje pražský varhanář Heinrich Schiffner. Z dnešního hlediska jsme rádi, že nakonec v roce 1898 provedl práce v menším rozsahu, než původně zamýšlel a nástroj tak nikdy nebyl předisponován, změnou prošel pouze pedálový rejstřík Quintbass 6´, který byl zkrácen na Octavu 4´.

Tragický byl pro varhany rok 1999, kdy stavební firma při práci na střeše nechala otevřené přístupové dveře na kůr. Toho využil místní bezdomovec, vybral z píšťaliště hlavního stroje a positivu varhan velkou část cínových píšťal s úmyslem jejich prodeje v místním kovošrotu. Tam byl sice zadržen, píšťaly byly však již sešlapány. V takovém stavu se nástroj nacházel až do zahájení restaurování.

Restaurování varhan bylo svěřeno firmě Dlabal-Mettler, slavnostní představení obnoveného nástroje se konalo v červenci roku 2022.

Popis varhan:

Varhany mají původní volně stojící hrací stůl orientovaný směrem k oltáři, o dvou manuálech a pedálu.

Manuálové klaviatury mají rozsah C – c3, 45 tónů s krátkou velkou oktávou.

Spodní manuál ovládá hlavní stroj, horní pozitiv.

Dubová pedálová klaviatura má rozsah C – h s krátkou velkou oktávou, 20 kláves a 20 tónů.

Mechanické traktury mají jako zajímavost všechny ležaté abstrakty z lípy a jsou soustružené a kulaté, toto řešení je u Schmidta i u ostatních varhanářů zcela ojedinělé a u dalších nám známých nástrojů se již nevyskytuje.

Varhany mají po restaurování jeden klínový měch, umístěný na boční empoře.

Výška ladění je po restaurování 415 Hz při 18°C, temperatura Neidhardt 1724.

Boris Mettler

DISPOZICE VARHAN

Hlavní stroj (od prospektu)
Principal 8´, Portunal 8´, Salicional 8´, Quintadena 8´, Fugara 4´, Octav 4´, Quint 3´, SuperOctav 2´, Mixtur IV fach

Pozitiv (od prospektu)
Principal 4´, Copl 8´, Copl 4´, Octav 2´, Quint 1 1/2´, Mixtur III

Pedál (od prospektu)
Principalbass 8´, Subbass 16´, Octavbass 8´, Quintbass 6´

.

Kostel sv. Petra a Pavla, Dlouhá, Březno

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany