Varhany v kostele sv. Václava v Trpíně

.......

Varhany postavil roku 1840 František Svítil starší (1805-1873) z Nového Města na Moravě. Předtím zde stál nástroj z roku 1697. O jeho podobě a staviteli nic nevíme. Ojediněle dochovaný kostelní inventář z roku 1837 ho popisuje jako malý positiv, rozladěný na nejvyšší míru a poškozený. Pisatel poznamenal, že by byly žádoucí nové varhany či velká oprava stávajících. Zvoleným řešením byla stavba nového, dodnes existujícího nástroje. Došlo k ní v roce 1840 a převážnou část nákladů na nové varhany (825 zl. bez ozdob) nesli trpínští dobrodinci. Smlouva s varhanářem se nedochovala. O roce stavby a staviteli varhan nás informuje několik nápisů v nástroji (viz dále). Zdobení varhanní skříně (zejména zlacené řezby) bylo provedeno až dodatečně. Charakter řezeb potvrzuje, že vyšly ze svítilovské dílny. Někdy v první polovině 20. století varhany prodělaly větší zásah, který změnil i jejich původní disposici. Původní Kvinta 2 2/3´ byla odstraněna a nahrazena zinkovým rejstříkem Dolce 4´. Byl rovněž zvýšen tlak vzduchu ve varhanách a jejich zvuk pozměněn nepřiměřeným vyřezáváním labií a vrypy na jádrech cínových píšťal. V druhé polovině 20. století varhany zůstávaly bez větší údržby a péče, navíc se v nich objevil červotoč. Výsledkem byl prudce se zhoršující stav, varhany se v nedávných letech dostaly na kritickou hranici (viz Petr Koukal: Trpínský kostel a jeho varhany. In: Pamětní spis k posvěcení varhan v kostele sv. Václava v Trpíně. Trpín 2008).

Dalibor Michek, restaurátorská zpráva

KK

SOUČASNÁ DISPOZICE VARHAN

Manuál (C–c3, 49 tónů – původní stav; názvy hlasů dle restaurátorského průzkumu)
Basson Flöte 8´ (Lg, otevřený hlas)
Principal 4´ (Sn, prospekt) – rekonstruovaný hlas
Flauta amabilis 4´ (Lg, otevřený hlas)
Quinta major 2 2/3´ (Sn) – rekonstruovaný hlas
Oktava 2´ (Sn)
Quinta minor 1 1/3´ (Sn)
Mixtura 1´ 3x (Sn, oktávová repetice na cs´ a cs´´)

Pedál (C-a, 12 tónů)
Super Bass 16´ (Lg, kryt)
Violon Bass 8´ (Lg, otevřený hlas)
Oktav Bass 4´ (Lg, otevřený hlas)

 

.

Kostel sv. Václava Trpín

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany