Varhany v kostele sv. Víta v Častolovicích

.......

Dvoumanuálový mechanický zásuvkový nástroj s pedálem postavil v roce 1795 Jan Jiří Španiel z Rokytnice v Orlických horách. Nástroj byl několikrát přestavován. Hrací stůl volně stojící, původní dispozice částečně změněna. Vzduchová soustava je v zadní části kůru, novější měch s hlučným ventilátorem.

Krátká oktáva byla v Častolovicích v minulosti chromatizována, takže tóny Cs, Ds, Fs a Gs repetovaly z malé oktávy. V pedále zůstala krátká oktáva zachována. Na vzduchovodu při demontáži byl nalezen zápis o opravě (1827 Josef Jiruška z HK ).

Novějšího data jsou také úpravy na hracím stole, provedené v polovině 19. stol. pravděpodobně A. Hanisch ,podle zápisu v SOkA RK proběhla v roce 1845 a stála 100 zlatých. Jedná se hlavně o klaviatury, trakturu od hracího stolu po hřídelnice, bočnice a notový pult. Nepůvodní jsou popisy rejstříků, umístěné do čela manubrií a Kryt 8´s Flétnou 4´v pozitivu a Gamba v hlavním stroji.

Nástroj byl silně opotřebený a po zvukové stránce nevýrazný. Napadení červotočem bylo kritické, nejvíce byly napadeny dřevěné píšťaly a vzdušnice. Okožení píšťalových zátek a dalších částí varhan prokazovalo silné stopy opotřebení, chod mechaniky a kláves nebyl vyregulován. Těla původních cínových píšťal byla zdeformována a poškozena vytažením labií při neodborné intonaci, zejména v prospektu, kde jsou hlasy Principál 8´, Octava 4´a Superoctava 2´.

Cílem restaurování bylo vrátit varhanní stroj do původního stavu: zjistit a obnovit původní dispozici, to znamená zhotovit kopii Quintadeny 8´pro hlavní stroj a Copulu major a minor pro pozitiv, obnovit plnou funkčnost hrací a rejstříkové traktury, odstranit chromatizaci, zastavit působení dřevokazného hmyzu, provést sanaci a podle potřeby petrifikaci dřevěných součástí varhanního stroje, provést nezbytné opravy jednotlivých součástí s použitím dobových technologií a materiálů, zhotovit kopie dřevěných a cínových píšťal, zjistit a obnovit původní ladění a intonaci varhan, zjistit a podle možností obnovit původní či nejadekvátnější tlak vzduchu.
(Rudolf Valentawww.varhany-valenta.eu)

 

DISPOZICE VARHAN PŘED REKONSTRUKCÍ

I. Manuál (C–f3, 50/54)
Principal 8´, Kvintadena 8´ (původně Quinta Dena 8´), Oktáva 4´, Kvinta 3´, Oktáva 2´,
Kvinta šustivá 1 2/3´, Mixtura 3x 1´+2/3´+1/2´

II. Manuál (C– f3, 50/54)
Kryt 8´ (původně Copula major), Salicionál 8´, Flétna 4´ (původně Copula minor), Salicet 4´

Pedál (C–a, 18)
Subbas 16´, Principalbas 8´, Oktavbas 4´

 

.

Kostel sv. Víta, Komenského, Častolovice

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany