Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Bezně

.......

Zvukově velmi pozoruhodné rokokové varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Bezně jsou prací dvou českých varhanářů – Bedřicha Semráda ze Sedlece (1748) a Antonína Spiegela (1764), který později k tehdy jednomanuálovému nástroji přistavěl pozitiv do zábradlí kůru. Tyto varhany uvedl v širší známost dr. Jiří Reinberger, který na nich v 70. letech 20. století realizoval nahrávky pro gramofonové vydavatelství Supraphon. Po vloupání do kostela je částečně znehodnocena řezbářská výzdoba skříní, nástroj je silně napaden červotočem a brzké restaurování je naléhavým požadavkem pro jeho další zachování.

KK

SOUČASNÁ DISPOZICE VARHAN

Manuál
Principál 8´, Flétna 8´, Kryt 8´, Salicional 8´, Oktáva 4´, Flétna 4´, Kvinta 3´, Superoktáva 2´, Mixtura 1 1/3, 4 – 5x

Pozitiv
Copula 8´, Copula 4´, Principal  2´

Pedál
Subbas  16´, Oktávbas  8´, Superoktávbas 4´

RozsahManuál: CDEFGA–c3, Pedál: CDEFGA–a

 

.

kostel sv. Petra a Pavla, Bezno

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany