Varhany v kostele sv. Klimenta ve Lštění

.......

Varhany uslyšíte v sobotu 24. srpna 2024


Čtyřrejstříkové varhany v kostele sv. Klimenta na Hradišti u Lštění postavil v roce 1889 varhanář Ferdinand Langenauer (1855–1906) z Podbořan, tehdy psáno Podersam. Dokládají to nápis na krytu za měchem a zbytky korespondenčního lístku z téhož roku, kterým byl přelepen prospektový štok. Nástroj je zvláštní tím, že byl sestaven z materiálů pocházejících z různých varhan kombinací technik řádných, ale i ve varhanářství zcela neobvyklých, jak stojí ve zprávě z roku 2006. Dále se tam píše, že nástroj však byl postaven s dobrým truhlářským fortelem a znalostí varhan. Zajímavostí je, že obě části vzdušnice jsou konstruovány jako pětirejstříkové, v současném nástroji však pátý rejstřík nikdy nebyl osazen. Prospektová část skříně pak odpovídá spíše Principálu 4 než současné Oktávě 2.

Do Lštění se varhany dostaly zásluhou pátera Heřmana Kejmara, který byl v 50. letech za podpis pastýřského listu odsunut na Karlovarsko, kde v té době ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště docházelo k likvidaci kostelů. Podařilo se mu zachránit a do farnosti Poříčí nad Sázavou dopravit troje varhany, z nichž jedny se nacházejí právě v kostele sv. Klimenta.

V prosinci roku 2006 prošly varhany velkou rekonstrukcí, kterou provedl pan Jan Otcovský z Blatna u Podbořan. Varhany byly kompletně rozebrány, vyčištěny, ošetřeny proti červotočům a nakonzervovány. Dřevěné i kovové píšťaly byly opraveny. Nad středním polem byla doplněna chybějící římsa. K varhanám byl objednán kvalitní ventilátor Škrabl a regulátor se zpětnou klapkou byl konstruován tak, aby co nejméně narušil vzhled nástroje. Varhany pak byly intonovány a naladěny.
(Výňatek ze zprávy pana Jana Otcovského o opravě varhan v kostele svatého Klimenta ve Lštění v roce 2006)

Zatímco před rekonstrukcí, uvádí ve zprávě pan Otcovský,  vyžadovalo používání nástroje k produkci hudby značnou míru otrlosti jak hráče, tak posluchačů, nynější stav nástroje umožňuje nejen jeho používání při bohoslužbách, ale i pořádání koncertů a využití nástroje k výuce další generace varhaníků. Protože bez varhaníka jako by varhany nebyly.

SOUČASNÁ DISPOZICE VARHAN

Manuál
Flétna 4, Kryt 8, Principál 8, Oktáva 2

 

.

Kostel sv. Klimenta Lštění

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany