Petr Mašlaň, violoncello

Petr Mašlaň, violoncello

Petr Mašlaň (1987) začal hrát na violoncello v hudební škole hlavního města Prahy
u Mgr. Jana Vychytila. Gymnázium Jana Nerudy a Akademii múzických umění v Praze absolvoval
ve třídě prof. Daniela Veise, u kterého poté studoval na Park University v Parkville u Kansas City
(Missouri, USA). Studia na AMU zakončil v roce 2014 pod vedením odb. as. Mikaela Ericssona.
Dále rozšiřoval své vzdělání v oblasti staré hudby na prestižních školách v Paříži. V roce 2016
absolvoval dvouletou formaci ve zpěvu gregoriánského chorálu a práci s dobovými manuskripty
na École du Choeur Grégorien de Paris. Zároveň studoval violoncello na Conservatoire
Nationale Supérieur de Musique et de Danse de Paris, kde byli jeho profesory Christophe Coin
a Bruno Cocset. Magisterský diplom získal v červnu 2017.

Účastnil se hudebních kurzů a festivalů v Česku, Rakousku, Španělsku, Německu
a v Holandsku, kde studoval u významných pedagogů (C. Onczay, A. Noras, I. Monighetti,
N. Šachovská, J. P. Maintz, M. Kliegel, L. Claret). Jako orchestrální a komorní hráč spolupracuje
s Českým komorním orchestrem, Czech Ensemble Baroque, Ensemble Inégal, Musica figuralis,
Musica aeterna Bratislava, Musica Florea.

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany