Pavel Verner, violoncello

Pavel Verner, violoncello

Pavel Verner absolvoval Pražskou konzervatoř ve třídě prof. Pravoslava Sádla, na AMU studoval u prof. Alexandra Večtomova a Stanislava Apolína. Od roku 1988 působil jako člen Kvarteta Eberle, které získalo v roce 1989 na soutěži v Evianu cenu za uvedení prvního smyčcového kvartetu Leoše Janáčka.

Působil jako koncertní mistr Státní opery Praha a člen České filharmonie. Od roku 1993 člen Kvarteta Apollon, který se vedle klasického kvartetního repertoáru věnuje i jazzu. Je sbormistrem Svatotomášského sboru v Praze. S tímto sborem již realizoval 6 úspěšných CD. Od roku 2002 je zástupcem koncertního mistra Národního divadla v Praze a od r. 2007 učí na Pražské konzervatoři.

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany