Pavel Svoboda, varhany

Pavel Svoboda, varhany

Varhaník Pavel Svoboda je laureátem soutěží Pražské jaro a Bach-Wettbewerb Leipzig.

Hudbě se začal věnovat na Základní umělecké škole v Dobrušce, hru na varhany studoval na Konzervatoři v Pardubicích. Absolvoval Akademii múzických umění v Praze u doc. Jaroslava Tůmy
a stáž na Universität der Künste v Berlíně u Leo van Doeselaara.

Koncertoval na mnoha pódiích u nás i v mnoha zemích světa včetně USA, Kolumbie, Číny a dalších. Na slavné Silbermannovy varhany v Röthe nedaleko Lipska natočil CD s vrcholnými díly Johanna Sebastiana Bacha. V roce 2011 inicioval vznik Festivalu F. L. Věka v podhůří Orlických hor. Založil také spolek PROVARHANY, který se zaměřuje se na ochranu historických varhan, uspořádal řadu sbírek a benefičních projektů. V roce 2019 byl jmenován ředitelem Komorní filharmonie Pardubice, jako předseda sněmovního podvýboru pro kulturu se věnuje také kulturní politice a působí na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze.

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany