Pavel Černý, varhany

Pavel Černý, varhany

Varhaník, pedagog a organolog Pavel Černý vystudoval varhany na pražské konzervatoři a AMU. Jako sólista je často zván ke koncertním vystoupením. Kromě předních domácích podií (Pražské Jaro, FOK, Česká Filharmonie, Concentus Moraviae, Mezinárodní varhanní festival Olomouc, České kulturní slavnosti, Janáčkův Máj, Svatováclavský hudební festival  a mnoho dalších) účinkoval v různých zemích Evropy, USA, Japonsku, Brazílii, Africe a Kubě. Na AMU v Praze a JAMU v Brně přednáší varhanní hru, improvizaci a organologii a zasedá jako člen soutěžních porot.

Upozornil na sebe získáním 1. cen ve varhanních soutěžích v Opavě (1990), Lublani (1992) a na  Pražském jaru (1994). Další ceny mu byly uděleny prostřednictvím významných kulturních organizací. Doma i v zahraničí natáčí na CD, pro rozhlas a televizi. Některé CD nahrávky byly oceněny zahraniční kritikou. Je tvůrcem rozhlasových seriálů o varhanách. Při zvláštních příležitostech koncertuje na přenosném varhanním positivu neznámého českého mistra 18. století, který sám restauroval pod odborným vedením v Nizozemí.

Pavel Černý je uměleckým ředitelem mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící. Jako organolog pracuje v odborných komisích při stavbách, restaurování a dokumentaci varhan, nyní např. pro stavbu nových varhan v katedrále sv. Víta v Praze. Publikuje odborné články a propaguje historické nástroje v České republice.

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany