Ondřej Múčka, varhany

Ondřej Múčka, varhany

Ondřej Múčka pochází z Brna. Své první hudební zkušenosti sbíral na různých brněnských hudebních školách, na kterých se učil hrát na housle. Během studia na Biskupském gymnáziu v Brně začal navštěvovat Základní uměleckou školu se zaměřením na chrámovou hudbu v Brně. Zde obdržel své první hodiny varhan, liturgiky a zpěvu. Po maturitě na Biskupském gymnáziu v roce 1997 úspěšně složil příjmací zkoušky na Hudební a výtvarnou vysokou školu v rakouském Štýrském Hradci, kde sedmileté studium Katolické chrámové hudby zakončil třemi magisterii z varhanní literatury a improvizace, z dirigování sboru a orchestru a z gregoriánského chorálu.

V průběhu tohoto studia měl možnost podílet se pěvecky i hráčsky na mnoha hudebních festivalech jak ve štýrském regionu, tak i mimo hranice Rakouska a Evropy. V roce 2003, kdy bylo město Graz (Štýrský Hradec) hlavním kulturním městem Evropy, se tak mohl aktivně účastnit více než 40 koncertů duchovní hudby.

Po návratu do České republiky je zaměstnán jako Regens Chori při kostele sv. Jakuba v Brně a od října 2005 pokračuje doktorandským studiem gregoriánského chorálu na Umělecké univerzitě ve Štýrském Hradci. Od září 2006 pracuje v Brněnské diecézi jako člen diecézní organologické komise a učí na Konzervatoři evangelické akademie v Kroměříži.

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany