Michaela Beránková, varhany

Michaela Beránková, varhany

Michaela Beránková od šesti let navštěvovala ZUŠ Vrchlabí v oboru klavír pod vedením Radka Hanuše, u kterého později pokračovala na varhany. V roce 2013 zahájila studium hry na varhany na Konzervatoři Pardubice ve třídě Václava Uhlíře a vedlejší obor (hru na klavír) ve třídě PeadDr. Marie Wiesnerové. Studium ukončila v roce 2018, mezitím také absolvovala gymnázium.

Za dobu studia odehrála mnoho koncertů na půdě školy i mimo ni, především sólově, ale i v komorním obsazení. Působila v několika souborech jako hráčka na klávesové nástroje – Big Band Vrchlabí, Mike Oldfiled projekt a další.

Na jaře 2017 nahrávala pro Český rozhlas v rámci projektu, který prezentoval mladé varhaníky z konzervatoří ČR. V roce 2020 ukončila magisterské studium Hudební produkce na Akademii múzických umění v Praze, nyní je posluchačkou třetího ročníku oboru Varhany u odb. as. Pavla Černého tamtéž.

Věnuje se aktivitám v oblasti hudebního pořadatelství – spolu s varhaníkem Ondřejem Valentou organizuje například festival Varhanní Vyšehrad a působí v exportním projektu SoundCzech.

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany