Markéta Pavlíková, varhany

Markéta Pavlíková, varhany

Markéta Pavlíková je česká klavíristka a varhanice. Obor klavír absolvovala na plzeňské konzervatoři pod vedením profesora Luďka Šabaky v roce 2018 a varhany u profesora Adama Viktory v roce 2023. Pravidelně vystupuje v rámci Českého varhanního festivalu, Noci kostelů a spolupracuje se soubory Consortium musicum a Kolegium pro duchovní hudbu.

Své vzdělání si prohlubuje na mistrovských varhanních kurzech (Tobias Lindner, Jürgen Essl, Pier Damiano Peretti, Wolfgang Zerer, Lionel Avot) a každoročně i na kurzech staré hudby (MLŠSH Valtice – Lukáš Vendl, instrumentálně-vokální masterclass barokní hudby v Plzni). Zabývá se též osvětou a interpretací soudobé klasické hudby v rámci studia Zelí-Potkan a působila jako klavíristka v Zelí-Potkan Orchestra.

Pedagogickou činnost zahájila v roce 2016, pravidelně navštěvuje semináře se vzdělávací tématikou, je členkou České Orffovy společnosti a sama aktivně rozvíjí metodiku klavírní hry a hudební teorie pro děti i pro dospělé.

Koncerty, kde se představí

Více

Olešnice, neděle 28. července 2024

by Ivo

Český varhanní festival  

Více

Mýto, sobota 3. srpna 2024

by Ivo

Český varhanní festival   Mýto

Více

Svojkov, neděle 4. srpna 2024

by Ivo

Český varhanní festival  

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany