Lukáš Dvořák, varhany

Lukáš Dvořák, varhany

Lukáš Dvořák je absolventem Pražské konzervatoře v oboru hry na varhany, kterou vystudoval u Jana Kalfuse. Věnoval se zde též hře na klavír pod vedením Jany Macharáčkové. V současné době pokračuje ve studiu varhan na Akademii múzických umění v Praze ve třídě Pavla Černého a zároveň započal se studiem dirigování na Pražské konzervatoři. V uplynulém akademickém roce studoval v rámci zahraniční stáže na Royal Danish Academy of Music v Kodani pod vedením varhanice Moniky Melcové.

V minulosti se několikrát zúčastnil přehlídek nejlepších studentů konzervatoří (Brno, Kroměříž, Praha). Pravidelně si též doplňuje vzdělání v zahraničí (USA, Nizozemsko, Švédsko, Španělsko, Francie, Německo).

V roce 2019 spolu s orchestrem Hudby hradní stráže a Policie České republiky doprovázel jako hlavní varhaník národní pouť ke sv. Anežce v Římě a Vatikánu za účasti tisíců poutníků. Pravidelně též spolupracuje s tělesy jako např. Symfonický orchestr Prahy 8, Smyčcový orchestr Pražské konzervatoře či sbory Collegium hortense a Canticorum iubilo.

Od svých osmnácti let působí jako II. varhaník při Královské kolegiátní kapitule na pražském Vyšehradě a současně u sv. Mikuláše v Humpolci.

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany