Lukáš Dvořák, varhany

Lukáš Dvořák, varhany

Lukáš Dvořák je absolventem Pražské konzervatoře v oboru hry na varhany, kterou vystudoval u Jana Kalfuse. Věnoval se zde též hře na klavír pod vedením Jany Macharáčkové. V současné době pokračuje ve studiu varhan na Akademii múzických umění v Praze ve třídě Pavla Černého a zároveň započal se studiem dirigování na Pražské konzervatoři. V uplynulém akademickém roce studoval v rámci zahraniční stáže na Royal Danish Academy of Music v Kodani pod vedením varhanice Moniky Melcové.

V minulosti se několikrát zúčastnil přehlídek nejlepších studentů konzervatoří (Brno, Kroměříž, Praha). Pravidelně si též doplňuje vzdělání v zahraničí (USA, Nizozemsko, Švédsko, Španělsko, Francie, Německo).

V roce 2019 spolu s orchestrem Hudby hradní stráže a Policie České republiky doprovázel jako hlavní varhaník národní pouť ke sv. Anežce v Římě a Vatikánu za účasti tisíců poutníků. Pravidelně též spolupracuje s tělesy jako např. Symfonický orchestr Prahy 8, Smyčcový orchestr Pražské konzervatoře či sbory Collegium hortense a Canticorum iubilo.

Od svých osmnácti let působí jako II. varhaník při Královské kolegiátní kapitule na pražském Vyšehradě a současně u sv. Mikuláše v Humpolci.

Koncerty, kde se představí

Více

Hranice, neděle 15. srpna 2021

by Ivo

Český varhanní festival  

Více

Mikulášovice, sobota 18. září 2021

by Ivo

Český varhanní festival  

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany