Ivana Měsíčková, varhany

Ivana Měsíčková, varhany

Ivana Měsíčková je absolventkou chebské ZUŠ Jindřicha Jindřicha. Začínala na zobcovou flétnu v pěti letech ve třídě pana Nováčka. V šesti letech začala chodit i na klavír a do sboru k paní Kůrkové. Dětský sbor Kopretiny má řadu ocenění z mezinárodních soutěží a je zván na různá setkání a akce. Spolupracuje i se skladatelem Jakubem Zahradníkem, který pro sbor napsal cyklus písní Otazníky. V osmi letech zanechala hry na flétnu a ve dvanácti letech opět nastoupila do třídy pana Nováčka na saxofon. Z klavírních úspěchů se Ivana dvakrát účastnila národní klavírní soutěže a v roce 2015 byla pozvaná jako host na vernisáž výstavy „Poklady Chebska“.

Nyní je studentkou druhého ročníku plzeňské konzervatoře oboru varhany ve třídě Adama Viktory. Stále se ale plně věnuje klavíru ve třídě Petra Nováka. V roce 2017 si zahrála spolu s Peškovým komorním orchestrem Mozartův koncert. Na konzervatoři získala již dvakrát cenu v krajském kole literární soutěže „Evropa ve škole“ a postoupila do národního kola.

Koncerty, kde se představí

Více

Mýto, neděle 18. srpna 2019

by Ivo

Český varhanní festival  

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: @ceskevarhany