Aleš Nosek, varhany

Aleš Nosek, varhany

Rakovnický rodák a varhaník Aleš Nosek (1982) studoval varhanní hru na Konzervatoři v Českých Budějovicích u Miroslavy Svobodové (2003–2009), pokračoval na Hudební fakultě Akademie Múzických Umění v Praze u Pavla Černého (2009–2012), studium uzavřel titulem BcA.

V roce 2014 úspěšně absolvoval Magisterské studium na Hochschule für Katholische Kirchenmusik v Regensburgu (SRN), u doc. Gerharda Siegla, kde získal za varhanní interpretaci titul Master of Music. Na téže škole pokračuje nyní v dálkovém studiu varhanní improvizace u doc. Markuse Rupprechta.

Aleš Nosek absolvoval zahraniční kurzy varhanní hry u P. van Dijka, H. Vogla, L. van Doeselaara, D. Bauera, S. Baiera, K. Brindorf, E.Belottiho, J. Tůmy. Koncertoval v České republice, Slovensku, Německu, Rakousku, Nizozemsku, Itálii a Litvě.

Pro Český rozhlas 3-Vltava natočil Guthovy varhany v Krušovicích, Čisté u Rakovníka a Srbči pro pořad o varhanářské rodině Guthů z Čisté. Archiv ČRo3 vlastní i jeho nahrávky varhan z Vyššího Brodu a Zábřehu na Moravě. Pro Litoměřickou diecézi natočil representativní nahrávky (CD) varhan Wilhelma Sauera děkanského kostela v Litoměřicích a historických varhan z roku 1792 kostela sv. Vavřince v Jezvé.

V roce 2014 vyhrál 2. místo na mezinárodní interpretační varhanní soutěži v Ružomberku (SR).

Aleš Nosek působí jako regenschori a titulární varhaník katedrály sv. Bartoloměje v Plzni, vyučuje na Konzervatoři v Plzni a na ZUŠ v Plzni. Je členem komorního souboru Piatti Ensemble (varhany, housle, zpěv). Provádí vzdělávací pořady o varhanách pro základní školy a gymnázia.

Ve spolupráci s muzeem TGM Rakovník založil v roce 2015 Mezinárodní varhanní festival, s podtitulem Rakovnické varhanní léto. Je hudebním dramaturgem tohoto festivalu. Organizačně se podílí na Plzeňském mezinárodním varhanním festivalu.

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany