Tatobity, pátek 5. srpna 2022

Tatobity, pátek 5. srpna 2022

Hodnocení (0)

Tatobity, pátek 5. srpna 2022

Český varhanní festival

 

Tatobity | Kostel sv. Vavřince | pátek 5. srpna | v 18.00 hodin

GABRIELA EIBENOVÁ — soprán / ADAM VIKTORA — varhany

 

www.tatobity.cz – www.ceskevarhany.cz

283, 512 53 Tatobity

.


Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany