Varhany v kostele sv. Ignáce v Praze

Varhany v kostele sv. Ignáce v Praze


Varhany uslyšíte v sobotu 18. května 2024

 

Varhanářská dílna Kánský-Brachtl uvádí o varhanách kostela sv. Ignáce a jejich restaurování:

Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova nás pověřila velkým úkolem, rekonstruovat varhany z roku 1911 od Em. Š. Petra s opusovým číslem 200.

Varhany stály na kůru do roku 1987, kdy byly rozebrány z důvodu stavebních úprav kůru a jeho statiky. Od 90. let byla snaha nástroj znovu postavit. Nástroj bylo nutné ale důkladně předem restaurovat. Při průzkumu se zjistilo, že chod pneumatické traktury byl nespolehlivý a servis nástroje byl obtížný. Petr při stavbě varhan s výpustnou pneumatickou trakturou zvolil příliš jednoduché řešení. To vykazovalo časté závady a nesnadnou regulaci. Varhanní skříň byla velmi malá na tak velký nástroj. Naprostá absence volného místa znemožňovala většinu oprav. To vedlo k omezení použitelnosti tak, že velké pedálové hlasy nebylo možné po letech zprovoznit vůbec.

Několik let se vedla odborná diskuze na téma, jakým způsobem obnovit nástroj Petra tak, aby se jednalo o stylově čisté řešení se zaručenou funkčností. Aplikovat do nástroje nově zhotovenou výpustnou pneumatickou trakturu nebo se vrátit ke konstrukci mechanicko-pneumatické traktury z konce 19. století? Oba názory jsou správné, a proto rozhodnutí je otázka zkušeností a volby.

Realizovaný projekt je novostavbou varhan za použití píšťalového fondu původního stavitele varhan. Nástroj je zcela nově postaven s mechanickou tónovou i rejstříkovou trakturou. Ovládání traktury je umožněno přes mechanicko-pneumatické zařízení Barkerovy páky. Zde jsme vycházeli u manuálů z konstrukce Em. Š. Petra, kterou jsme zdokonalili. V pedálovém stroji je zvolena realizace na mechanicko-pneumatické-výpustné Barkerově páce. Zkoušky různých variant trvaly 4 měsíce a vybrané byly podrobeny náročnému testu. Při něm byl každý tón „zapnut“ 230 000 krát. I po tomto testu nevykazovalo modelové zařízení žádné opotřebení.

1680?
varhanní skříň

1912
Em. Š. Petr – nový nástroj, pneumatická traktura

2013
Kánský-Brachtl – rekonstrukce varhanní skříně, novostavba varhan
Jaromír Kánský – ideový návrh, konstrukce, kompletace Barkerovy páky
Josef Brachtl – intonace
ak. restaurátor Peter Stirber – restaurování povrchové úpravy

KK

SOUČASNÁ DISPOZICE VARHAN

I. Manuál: C–g3 = 56t.
Principál 16´, Principál 8´, Kryt hrubý 8´, Flétna harmonická 8´, Corno 8´, Viola alta 8´, Salicionál 8´, Grand doublett 5 1/3´, Oktáva 4´, Flétna 4´, Fugara 4´,
Cymbál 3x 2´, Mixtura 4x 2 2/3´, Tromba 8´

II. Manuál: C–g3 = 56t.
Bourdon 16´, Principál 8´, Kryt 8´, Kvintadena 8´, Flétna koncertní 8´, Gamba 8´, Dolce 8´, Vox angelika 8´, Oktáva 4´, Flétna 4´, Houslovka 4´,
Mixtura 3 4x 2 2/3´, Klarinet 8´

III. Manuál – Žaluziový stroj: C–g4 = 68t.
Salicet od c° 16´, Principál 8´, Kryt jemný 8´, Flétna rourková 8´, Aeolina 8´, Vox coelestis 8´, Oktáva 4´, Flétna rourková 4´, Pikola 2´, Doublett 2x 2 2/3´,
Oboe 8´, Cor anglais 8´, Vox humana 8´

Pedál: C–f1 = 30t.
Grand Bourdon 32´, Principálbas 16´, Subbas 16´, Violonbas 16´, Bourdonbas 16´, Salicetbas 16´, Kvintbas 102/3, Principál 8´, Bourdon 8´,
Violoncello 8´, Pozoun 16´, Fagot 16´

Rejstříky Vox angelika = Dolce s vlastním tremolem na píšťalnici a Vox humana = Cor anglais s vlastním tremolem na píšťalnici

Spojky:
Spojky mechanické v hracím stole – I/P, II/P, III/P
Spojky mechanické v Barkerové páce – II/I, II/I 16´, II/I 4´,III/I, III/I 16´,III/II, III/II 4´, III/II 16´, III 4´

– kuželkové vzdušnice všech strojů
– mechanická tónová i rejstříková traktura
– paměťové zařízení – Setzer

 

Kostel svatého Ignáce z Loyoly, Karlovo náměstí, Nové Město

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: fb.com/ceskevarhany