Český varhanní festival usiluje zlepšení postavení českých historických varhan, této nesmírně ohrožené evropské hodnoty, v očích široké veřejnosti. Historické varhany patří neodmyslitelně ke kulturnímu dědictví naší země, jsou jedinečným nositelem zvukového obrazu dob dávno minulých a zaslouží si mnohem více pozornosti, než se jim v dnešní době dostává.