Varhany v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Krásné Hoře

Varhany v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Krásné Hoře


Varhany uslyšíte v sobotu 29. června 2019

 

Varhany byly postaveny neznámým varhanářem před rokem 1715. V roce 1912 původní stroj odstranil pražský varhanář Josef Hubička, použiv skříň jako kulisu pro nový nástroj postavený na chatrné trámové konstrukci při zadní stěně kůru. Tyto varhany mechanické soustavy kuželkové s pneumatickou registraturou byly při prohlídce v roce 2012 shledány nejen podřadnými, ale červotočem a opotřebením.

Podle sdělení organologů Tomáše Horáka, Petra Koukala a Štěpána Svobody se zatím nepodařilo stavitele krásnohorských varhan určit. Dosavadní průzkum zatím potvrdil jen dobu stavby před rokem 1715 Ani analýza tvaroslovných prvků k přesnějším závěrům nevede, tato skříň je v rámci celých Čech i Moravy jedinečná. Zjevná je její vysoká řemeslná úroveň jakož i nezvykle bohatá řezbářská výzdoba.

Podle dochovaných otvorů pro registraturu umístěných ve dvou vertikálních řadách po stranách manuálové klávesnice v čelní stěně postamentu měl nástroj původně deset rejstříků. Tentýž počet je potvrzen nálezem otisku registrační traktury ve skříni s osmi posicemi pro klátidla manuálu a dvěma pro pedál. Z původních rejstříků se dochoval  pouze čtyřstopový Principal stojící v prospektu, který Josefu Hubičkovi posloužil jako součást kulisy. Podle sdělení Tomáše Horáka a Petra Koukala byly varhany v průběhu 18. a 19. století několikrát opravovány, přičemž jediný, a to dost nejednoznačný záznam disposice pochází až z roku 1853, kdy opravu navrhoval Josef Hollada. Rejstříky označil takto:

Manuál
Portunal 8´, Copula major, Copula major, Principal 4´, Flauta 4´, Dulcia 4´, Quinta 3´, Octava 2´, Mixtura 4x

Pedál
Subbas 16´, Octav Bass 8´

Vzhledem k dalším náznakům v Holladově návrhu je velmi pravděpodobné, že tato disposice už nezachycuje původní stav, především však předpokládá osazení relativně velkých píšťal na malou plochu původní vzdušnice. Tato zjištění a úvahy vedly rekonstrukci disposice v podobě, kterou uvádíme níže.
(Text: Restaurátorská zpráva Dalibora Michka, 2018)

 

DISPOZICE VARHAN PO RESTAUROVÁNÍ

Manuál
Copula major, Principal, Fugara, Quinta, Octava, Quindecima, Sedecima, Mixtura 4x

Pedál
Violon Bass, Octav Bass

 

Kostel Narození sv. Jana Křtitele, Krásná Hora

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: @ceskevarhany