Toto je archivní web ročníku 2018. Aktuální ročník Českého varhanního festivalu naleznete zde »

Varhany v kostele sv. Prokopa v Přepychách

.......

Varhany uslyšíte v neděli 19. srpna 2018


Na kůru i půdě kostela sv. Prokopa v Přepychách se nachází dvoumanuálový nástroj pocházející z dílny Amanda Hanische z Rychnova nad Kněžnou. Byl postaven v roce 1872 a působí na svou dobu konzervativně. To se týká především koncepce varhan, jejich rozvržení do dvou skříní, systému mechaniky a soustavy tří klínových měchů, což je dnes chápáno jako klad. Amand Hanisch (1812-1894) byl stavitelem, který navázal na tradici rychnovského varhanářství a udržel si vysokou prestiž. Patřil k jedněm z posledních mistrů klasického řemesla, které v druhé polovině devatenáctého století ustoupilo průmyslové výrobě varhan. Dispozice a částečně i intonace jeho varhan je již v duchu raně romantického varhanářství, zvuk je jemný, trochu zastřený, umožňující hru v hustých harmoniích, přitom ale zcela konkrétní.

KK

SOUČASNÁ DISPOZICE VARHAN

Hlavní stroj (C–f3)
• Principal 8‘ (c- fis1 cín na prospektu z roku 2016, velká oktáva dřevo otevřené, všelijak krepované)
• Bourdonflaut 8‘ (krytá dřevěná, na pozici původního Gemshornu, snad starší rejstřík dodaný Ryglevičem nebo Poláčkem a porůznu doplňovaný jejich následovníky, diskant starý kovový, dřeva po roce 2016 doplněny do jednotné podoby)
• Salicional 8‘ (cylindrický kov od cis, velká oktáva z části kryt Hanisch, následuje otevřené dřevo od Žloutka)
• Octav 4‘ (C, Cis dřevo, D-f na prospektu, některé němé, cín z roku 2016)
• Violetta 4‘ (konický kov)
• Superoctav 2‘
• Progressio 4x (1‘-4/5‘-2/3‘-1/2‘ repetuje na každém c o oktávu)
Spojka manuálová

Pozitiv (C–f3,  v zábradlí kůru)
• Flaut maior 8‘ (krytá, polovina píšťal z roku 2016)
• Viola di Gamba 8‘ (velká oktáva krytá dřevěná s vousy, jinak konický kov)
• Principál 4‘ (původní cín)
• Flaut minor 4‘ (kryt, poslední oktáva otevřená, dřevo, polovina píšťal z roku 2016)

Pedál (C–h)
Subbass 16‘ (krytý), Octavbass 8‘, Superoctavbaʃs 4‘ (C-E dřevo, dále kov)
Spojka pedálová (s vlastní ventilovou komorou, ovládaná záklopkou na vzduchovodu)

Ladění viktoriánské, zásuvkové vzdušnice, volně stojící hrací stůl, tři klínové měchy ve zvláštní komoře na půdě.

 

.

Kostel sv. Prokopa, Přepychy

Kontakt

Český varhanní festival, z. s.
CZ – 150 00 Praha 5, Viktora Huga 4
IČO: 22730711

Tel: +420 608 333 942
Email: adam.viktora@inegal.cz
Web: www.ceskevarhany.cz
FB: @ceskevarhany